معرفی

مشخصات فردی

محمد داداش بیگی

نام - نام خانوادگی : محمد   داداش بیگی

پست الکترونیکی : Dadashbeigi@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

  1. معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالهای 1379 و 1380
  2. معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- سال 1389الی 1390
  3. مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد رشت  در سالهای  1376 و 1377
  4. مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال1378
  5. مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1385تا 1390
  6. مؤسس اولین تعاونی تولیدی- توزیعی دانشجویی دانشگاههای آزاد اسلامی کشور در سال 1380
  7. کلینیسین دامپزشکی با گرایش جراحی در دام بزرگ و دام کوچک  از سال 1371 تا کنون
  8. عضو ثابت شورای برنامه ریزی کشاورزی از سال1388

سرپرست امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  در سالهای 1375 الی 1377عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالهای 1378 الی 1380

2- عضو شورای اجرایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالهای 1377 الی 1380

3- عضو شورای انفورماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالهای 1379 و 1380

4- عضو سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 858

5.عضو کمیته اجرائی کارگاه روش تحقیق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1379

.6رئیس پانل سالن اول همایش منطقه ای علوم کشاورزی در شمال کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در دیماه 1386

7.عضو کمیته برنامه آمایش استان گیلان بخش دامپزشکی-سازمان مدیریت برنامه ریزی استان گیلان-سال 1385

8.عضو کمیته علمی همایش بیماری های زئونوز،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، اردیبهشت 93تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دامپزشکی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محمد داداش بیگی
محمد داداش بیگی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    مربی
^